Halal (6 Oct 2017)

Halal Marathi Film, Shivaji Lotan Patil, Chinmay Mandlekar, Pritam Kagne, Priyadarshan Jadhav, Vijay Chavan, Chhaya Kadam, Amol Kagne, Rajan Khan

Movie : Halal (हलाल)
Genre : Drama, Social
Producer : Laxman Eknathrao Kagne and Amol Laxman Kagne
Director : Shivaji Lotan Patil
Studio : Amol Kagne Films
Star Cast : Chinmay Mandlekar, Pritam Kagne, Priyadarshan Jadhav, Vijay Chavan, Chhaya Kadam, Amol Kagne, Vimal Mhatre and Sanjay Sugavkar
Story : Rajan Khan
Screenplay : Nishant Natharam Dhapse
Music : Vijay Gatalevar
Lyrics : Subodh Pawar and Sayed Akhtar
Singers : Adarsh Shinde and Vijay Gatlevar.
Dialogues : Nishant Natharam Dhapse
Director of Photography : Ramani Ranjan Das
Editor : Nilesh Navanath Gavand
Executive Producer : Amol Kagne
Release Date : 6th Oct 2017

Halal Marathi Movie Trailer