Family 420 Marathi Movie

Family 420 Marathi Movie
Family 420 Marathi Movie
Family 420 Movie Cast & Crew

Movie : Family 420
Star Cast : Rajesh Sharma‬, ‎Sunil Pal, ‎Govardhan Asrani, ‎Aashish Nevlekar, Sukanya Kulkarni, ‎Vijay Patkar, ‎Geeta Nikharge,‎ Harshada Patil, ‪‎Pooja Naik‪, ‎Swapnil Rajshekhar‬, Vijay Kadam‬
Directed By : Santosh Gaikwad
Produced By : Rajesh Sharma
Screenplay : Rajesh Sharma, Subodh Nagdive
Music : Sushil Pendhari
DOP : Monty
Editor : Dinesh Mengade
Choreographer : Santosh Bhangare
Production Manager : Shankar Chakraborty
Genre : Comedy
Release Date : Dec 2016

Family 420 Movie Trailer