Love You Zindagi (11 January 2019)

Love You Zindagi
Love You Zindagi (11th January 2019)
 • Movie : Love You Zindagi.
 • Director : Manoj P. Sawant
 • Producer : Sachin Bamgude.
 • Production Company : SP Productions Pvt Ltd and SP Enterprises Pvt Ltd.
 • Star Cast : Sachin Pilgaonkar, Kavita Lad-Medhekar, Prarthana Behere, Atul Parchure, Sameer Choghule.
 • Executive Producer : Prasad Karnik.
 • Story : Vaishali Sawant, Manoj P. Sawant.
 • Screenplay : Shripad Joshi, Manoj P. Sawant.
 • Dialogues : Shripad Joshi, Ganesh Pandit.
 • Lyrics Abhishek Khankar.
 • Singer : Sachin Pilgaonkar.
 • Music : Samir Saptiskar.
 • Cinematography (DOP): Parag Deshmukh.
 • Editor : Sandip Bhojraj.
 • Make Up : Shailesh Kadam.
 • Costume : Tejashree Akre.
 • Genre : Drama.
 • Release Date :11th  January 2019.