Home Tags Janaki Pathak

Tag: Janaki Pathak

Vanilla Strawberry and Chocolate | Movie Review

Movie : Vanilla Strawberry and Chocolate. Genre : Drama. Cast : Janaki Pathak (Tejashri Pawar) , Rajashri Nikam (Sulochana Pawar), Ravi Kale (Babu...