Home Tags Ek Nirnay Movie

Tag: Ek Nirnay Movie

Ek Nirnay.. Swatahacha Swatasathi (18 January 2019)

Movie : Ek Nirnay.. Swatahacha Swatasathi. Director and Producer : Shrirang Deshmukh. Production Company : Swarang Productions. Production Team : Shrirang Deshmukh, Jayantilal Jain,...

Latest News

Ek Nirnay | An Emotional Ride | Movie Review

Movie : Ek Nirnay… Swatahacha Swatasathi. Genre : Drama. Cast : Subodh Bhave, Madhura Welankar Satam, Kunjika Kalwint, Vikram Gokhale, Suhas Joshi, Pradeep...

Marathi Actress