Pyav Pyav Nav Maz Gopya Song | Gopya

Presenting the video of Pyav Pyav Nav Maz Gopya sung by Master Rohit Wagh.

Song – Pyav Pyav..Nav Maz Gopya
Music – Kiran-Raj
Singer – Master Rohit Wagh
Lyricist – Raj Paithankar

Cast – Cast – Aditya Paithankar, Madhavi Juvekar, Sameer Vijayan & Manisha Paithankar
Production House – Ganesh Films & Entertainment
Producer – Nitin Pagare, Amol Bhalerao & Raj Paithankar
Director – Raj Paithankar
Arrangers/Programmers – Sonu Paithankar