Chi Va Chi Sau Ka (12 May 2017)

Chi Va Chi Sau Ka Marathi Movie Cast & Crew

Movie : Chi Va Chi Sau Ka (2017)
Producer : Nikhil Sane
Director : Paresh Mokashi
Studio : Zee Studio’s
Star Cast : Lalit Prabhakar, Mrinmayee Godbole, Bharat Ganeshpure, Pushkar Lonarkar, Sharmishtha Raut, Supriya Pathare
Story : Paresh Mokashi & Madhugandha Kulkarni
Genre : Romcom
Release Date : 12th May 2017

Chi Va Chi Sau Ka Marathi Movie Teaser

Chi Va Chi Sau Ka Marathi Movie